[IN新聞] 品味風格 - BMW R nineT Pure 試駕(影/Bike IN)

追求質感的極簡化設計

招牌水平對臥雙缸引擎

公升級街車R nineT Pure

蘊含改裝潛能的多變性

與難以取代的獨特駕馭

以古典和現代兼具的特質

成為品味生活的風格之作

品味風格 - BMW R nineT Pure 試駕(圖/Bike IN)
品味風格 - BMW R nineT Pure 試駕(圖/Bike IN)

文章來源:[IN新聞] 品味風格 - BMW R nineT Pure 試駕

(旺車)

#BMW #r9t #rninet #r9tpure

也許您會感興趣