Gogoro Delight 讓妳愛?台南安平福爾摩沙遊艇酒店也讓人喜歡! (圖/2gamesome)
Gogoro Delight 讓妳愛?台南安平福爾摩沙遊艇酒店也讓人喜歡! (圖/2gamesome)

邊玩邊試!這次 2GameSome 來到豔陽高照的台南,除了體驗瞄準女性族群的 Gogoro Delight,也順便開箱「安平福爾摩沙遊艇酒店」,讓你新車新飯店一次盡收眼底!

Gogoro Delight 讓妳愛?台南安平福爾摩沙遊艇酒店也讓人喜歡! (影/2gamesome)

文章來源:Gogoro Delight 讓妳愛?台南安平福爾摩沙遊艇酒店也讓人喜歡!

(旺車)

#Gogoro #電動機車 #Delight

也許您會感興趣