(影/Bike IN)

(圖/Bike IN)
(圖/Bike IN)

經典Honda DAX車系

以個性化改裝重新詮釋

並通過繁瑣的驗證程序

成為最特別的話題之作!

文章來源: [IN新聞] 八十萬小檔車!Dark Warrior X-DAX

(旺車)

#XDAX #DAX125 #HONDA臘腸狗

也許您會感興趣